Zajednički izazov ovoga projekta je poboljšavanje pristupa i spajanja perifernih i ruralnih područja Centralne Europe kroz poboljšanu integraciju usluga javnog prijevoza uporabom sa tzv. prijevozom na zahtjev (eng. DRT) uz zajedniči razvoj i implementaciju procesa upravljanja, planiranja, digitalnih i operativnih inovacija.

DREAM_PACE će razvijati inovativne DRT koncepte koji će biti komplementarni regionalnim uslugama mobilnosti. Projekt će poboljšati planiranje DRT usluga te podići kapacitete javnih institucija i operatera usluga. Nova generacija DRT usluga postati će funkcionalan i integrirani dio regionalnih mreža prijevoza, čime će poboljšati dostupnost za građane, teritorijalnu koheziju i socijalnu uključivost. Integracija predstavlja ključni dio DREAM_PACE inovativnog pristupa, s obzirom da se DRT usluge uglavnom razvijaju kao samostalna rješenja za specifične potrebe, pa je time potencijal skalabilnosti strategija i rješenje uglavnom podcjenjen.

Partner će zajednički razviti strategiju DRT usluga kao sastavni dio Sustainable Urban Mobility Planova za usvajanje na EU nivou, obavljati co-design, testiranje i implementaciju inovativnih DRT rješenja unaprjeđujući postojeće prometne sustave. Strategije i rješenja će omnogućiti bolju integraciju DRT usluga i javnog prijevoza (Bologna, Pavia i Budapest područja), podržavati efikasniju koordinaciju među postojećim DRT inicijativama (Osttirol i Baden-Wuerttenberg područja) i testirati nove integrirane pristupe DRT “greenfield” usluga (Splitsko-Dalmatinska županija).

Dyvolve  je projektni partner, odgovoran za podršku  implementacije pilot aktivnosti vezanih uz nove integrirane pristupe DRT “greenfield” uslugama u Splitsko-Dalmatinskoj županiji, i to kroz modeliranje novih DRT usluga, definiranje tehničkih i funkcionalnih specifikacija, procjenama utjecaja i performansi, te podrškom pri izvođenju demonstracija.

Ovaj projekt je sufinanciran iz Interreg Central Europe programa Europske Unije shodno ugovoru o darovnici CE0100046; DREAM_PACE

Projektni partneri (abecedno):

 • AustriaTech – Federal Agency for Technological Measures Ltd.
 • AUTOGUIDOVIE SPA
 • BKK Centre for Budapest Transport
 • Dyvolve d.o.o.
 • Mobilissimus Ltd.
 • nexus Institute for Cooperation Management and Interdisciplinary Research
 • Redmint Social Enterprise
 • Regional Management East Tyrol
 • Rupprecht Consult
 • Splitsko-Dalmatinska županija
 • SRM Networks and Mobility
 • Technische Universität Berlin

Broj projektnih partnera:          12
Broj pilot regija:                           4
Budžet:                                         € 2.821 Mil. / uključujući Interreg Central Europe su-financiranje: € 2.257 Mil.
Trajanje projekta:                       01.03.2023 – 28.02.2026
Kontakt:                                        info@dyvolve.com