Vrste prijevoza u prometnim sustavima središnje Europe često su nedovoljno integrirane, što rezultira slabom lokalnom, regionalnom i međunarodnom dostupnošću. Razlike u odgovarajućoj prometnoj povezanosti unutar i između urbanih centara središnje Europe često doprinose neuravnoteženom teritorijalnom razvoju.

Cilj SHAREPLACE (Planiranje integriranog regionalnog transporta i mobilnosti u svrhu bolje povezanosti središnje Europe – engl. Shared mobility and Regional transport integrated Planning for a better connected Central Europe) projekta je razviti inovativan pristup prema poboljšanju povezanosti lokalnih, regionalnih i međunarodnih prometnih sustava. SHAREPLACE projekt podržava i biti će otvoren svim vrstama usluga prijevoza putnika i ciljanih grupa. Prvotne aktivnosti i testiranja će biti provedeni u šest pilot regija: Bergamo, Crema, Fuschlsee-Mondseeland (FUMO), Osijek, Ulm i Zalaegerszeg. Prenosiva rješenja za integrirane, dostupne i usklađene prometne sustave će biti dizajnirana uspostavom “living labs” istraživačkog koncepta i aktivnim sudjelovanjem svih dionika. Navedena rješenja će se poduprijeti inovativnim poslovnim modelima i strateškim smjernicama za kreatore politika i urbaniste.

Kao partner na projektu, Dyvolve d.o.o. će, zajedno sa gradom Osijekom, implementirati pilot aktivnosti fokusirane na planiranje i upravljanje besprekidnim i pojednostavljenim sustavima mobilnosti. Ciljano područje za uspostavu “living lab-a” i pilot aktivnosti je grad Osijek (regionalno transportno čvorište), dok će se skaliranje rješenja primijeniti na područje Osječke urbane aglomeracije (195.253 stanovnika). Projekt će utjecati na lokalne transportne i razvojne strategije. Kao i svi ostali projektni partneri, Dyvolve d.o.o. je odgovoran za uključivanje dionika kao što su donositelji politika, davatelji usluga, prometni planeri, i lokalna zajednica sa ciljem osiguranja izvodljivosti i prijenosa mjera i rezultata projekta.

Ovaj projekt je podržan od strane Interreg CENTRAL EUROPE programa financiranog kroz Europski Fond za Regionalni Razvoj.

Partneri na projektu (abecednim redom):

Pridruženi partner:

Broj partnera na projektu:                       11
Broj pilot regija:                                         6
Budžet:                                                        2.5 Mil. € / uključujući ERDF su-financiranje: 2 Mil. €
Trajanje projekta:                                      01.06.2017-31.11.2020
Kontakt:                                                       info@dyvolve.com ili florian.kressler@austriatech.at