Naše usluge

Svakom angažmanu pristupamo s jasnim fokusom na najbolje interese klijenta. Mi “živimo” poslovnu izvrsnost na različitim tematskim područjima.

USLUGE

Naš portfelj usluga je grupiran u četiri strateška područja:

Održiva mobilnost

Urbani okoliš

Strategija

Su-financiranje investicija

Sveobuhvatan i participativan pristup utvrđivanju potreba za mobilnošću na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, uključujući izradu strateških dokumenata, različitih studija o prijevozu i projekata, a sve u cilju postizanja ciljeva održivosti i co-creation načela.
Razvoj inovativnih usluga mobilnosti i različitih poslovnih modela prema stvarnim potrebama klijenta i trenutnim trendovima mobilnosti u svrhu nadogradnje postojećeg prometnog sustava na integriranu uslugu mobilnosti.
Realizacija održive budućnosti ostvarivanjem okolišnih i društveno-ekonomskih ciljeva razvijanjem inteligentnih prometnih rješenja kao okosnice koncepta pametnog grada.
Doprinos smanjenju emisija integracijom ekološke i održivije mobilnosti temeljene na konceptima elektromobilnosti i pripadajućim uslugama.
Transformacija neiskorištenih i propadajućih urbanih prostora i poboljšanje života lokalne zajednice s inovativnim konceptima koji uvažavaju stvarne potrebe zajednice, trendove grada, promet i usluge, energetsku učinkovitost i potrebe zaštite okoliša.
Inovativni koncepti u transportu, energetskoj učinkovitosti i infrastrukturi poboljšavaju gradsko okruženje i kvalitetu života. Nadogradnja gradskog prostora zelenom i plavom infrastrukturom omogućava zdravu i aktivnu urbanu zajednicu. Ti elementi dovode do općeg poboljšanja životne sposobnosti grada i pomažu u stvaranju pametnog grada.
Održivo energetsko planiranje kroz integraciju obnovljivih izvora energije kao potpora poboljšanju okoliša i urbanih potreba. Provedba energetske održivosti kroz stvaranje inovativnih koncepata rješenja za urbanu mobilnost koja se temelje na ekološki prihvatljivim standardima. Stvaranje inovativnih integriranih sustava urbane podrške pomoću naprednih i funkcionalnih tehnologija koje vode efikasnom upravljanju energijom.
Pomažemo organizacijama smanjiti rizike u poslovanju kroz mjerenje njihovog poslovnog potencijala, identificiranje novih tržišta i područja aktivnosti te jačanje osnovne djelatnosti kroz digitalnu transformaciju. Osim toga, definiramo načine unaprjeđenja održivog poslovanja organizacije. Naši alati i iskustvo omogućuju vrlo preciznu metriku koja mjeri mogućnosti razvoja vašeg postojećeg poslovanja te pomaže u određivanju sadašnjih i budućih razvojnih potencijala.
Cilj rada na području IT upravljanja je postavljanje seta IT politika i okvira poslovanja. To se prvenstveno odnosi na usklađenje poslovne strategije s IT funkcijama na nekoliko razina: ljudi, procesa i tehnologije. Pri radu se razmatraju regulatorne obaveze organizacije, ovisno o zahtjevima specifične poslovne vertikale. Kroz inteligentne investicije i upravljanje operativnim troškovima, naš cilj je omogućiti postizanje mjerljivih prednosti Vaše organizacije.
Naši konzultanti, zahvaljujući opsežnom iskustvu u IT području, pomoći će Vam pri razumijevanju IT rješenja: od odabira i implementacije do opcija održavanja. Pomažemo organizacijama pri nabavi, primjeni i nadgledanju cjelokupnog životnog ciklusa korištenja IT rješenja. Naš cilj je prilagodba IT strategije Vašem uspješnom poslovanju.
Pružamo end-to-end uslugu kako bi pomogli našim klijentima pri realizaciji projekata financiranih iz bespovratnih EU sredstava dostupnih u Republici Hrvatskoj. Pri tome naša usluga pokriva sve dijelove projektnog ciklusa: razvoja ili ocjene projektne ideje, odabira odgovarajućeg izvora financiranja, pripreme dokumentacije za investiciju (poslovni plan, studija izvodljivosti, analiza troškova i koristi itd.), osiguranje kvalitete projektne prijave, posredništvo pri komunikaciji prema nadležnim tijelima u sustavu EU fondova te cjelovito upravljanje projektima.
Pružamo end-to-end uslugu kako bi pomogli našim klijentima pri realizaciji projekata financiranih iz bespovratnih EU sredstava dostupnih u Europskoj Uniji (npr. HORIZON 2020, Connecting Europe Facility, INTERREG, programi transnacionalne i prekogranične suradnje itd.) Usluge koje pružamo uključuju ocjenu projektne ideje, odabir odgovarajućeg izvora financiranja i odgovarajuće partnerske strukture, dizajn konzorcija, razvoj projektne ideje, pripremu dokumentacije za investiciju (poslovni plan, studija izvodljivosti, analiza troškova i koristi itd.), osiguranje kvalitete projektne prijave, lobiranje za projekt i cjelovito upravljanje projektom.
Pružamo end-to-end uslugu kako bi pomogli našim klijentima pri realizaciji projekata koristeći nacionalne instrumente podrške investicijskim projektima (poticaji za realizaciju investicijskih projekata, krediti sa preferencijalnom kamatnom stopom, itd.) Usluge koje pružamo uključuju ocjenu projektne ideje, odabir odgovarajućeg izvora financiranja, razvoj projektne ideje, pripremu dokumentacije za investiciju (poslovni plan, studija izvodljivosti, analiza troškova i koristi itd.), osiguranje kvalitete projektne prijave, posredništvo pri komunikaciji prema upravljačkoj strukturi za nacionalne instrumente podrške, lobiranje za projektni prijedlog i cjelovito upravljanje projektom.

NašPristup

NAŠI PROJEKTI

Stekli smo bogato iskustvo i sektorska znanja kroz naše projekte. Pogledajte izdvojene nedavno realizirane projekte.

NEXT-E

Klijent: Hrvatska elektroprivreda d.d.
Izazov: Kako sufinancirati razvoj 222 multi-standardne rapidne i 33 ultra rapidnih punionica za električna vozila
Pristup: Naša usluga je pokrivala širok raspon područja djelovanja uključujući ocjenu projektne ideje, pronalazak mogućih projektnih partnera, asistenciju u formiranju konzorcija (Hrvatska, Slovenija, Mađarska, Češka Republika, Slovačka, i Rumunjska), pripremu projektnog prijedloga u skladu sa propozicijama Natječaja, izradu projektnog proračuna, asistenciju i podršku pri aktivnom uključenju dionika i usmjeravanje pri sastavljanju Ugovora  o dobivanju darovnice.
Rezultat: Dobivena stopa sufinanciranja projekta 85% (vrijednost projekta: 22.16M eura) iz Connecting Europe Facility (CEF) instrumenta za financiranje prometnih projekata.

East E

Klijent: Hrvatska elektroprivreda d.d.
Izazov: Kako sufinancirati razvoj multi-standardnih rapidnih punionica za električna vozila
Pristup: Naša usluga je pokrivala širok raspon područja djelovanja uključujući ocjenu projektne ideje, pronalazak mogućih projektnih partnera, asistenciju u formiranju konzorcija ( Republika Hrvatska, Češka Republika i Slovačka), pripremu projektnog prijedloga u skladu sa propozicijama Natječaja, izradu projektnog proračuna, asistenciju i podršku pri aktivnom uključenju dionika i usmjeravanje pri sastavljanju Ugovora  o dobivanju darovnice.
Rezultat: Dobivena stopa sufinanciranja projekta 85% (vrijednost projekta: 6.997.647 eura) iz Connecting Europe Facility (CEF) instrumenta za financiranje prometnih projekata.

I&R centar kompetencija automobilske industrije

Klijent:  Hrvatski klaster konkurentnosti automobilske industrije
Izazov: Pripremiti projekt Centar kompetencija za EU sufinanciranje
Pristup:  Naše usluge su obuhvatile finalizaciju potrebne dokumentacije za prvu fazu prijave EU projekta. Pripremili smo Strategiju istraživanja i razvoja automobilskog sektora 2015. – 2020., Akcijski plan za implementaciju strategije i Studiju stanja i razvojnog potencijala hrvatske automobilske industrije.
Rezultat:  Projekt odabran za drugu fazu prijave EU projekta.

eMOBILNOST

Klijent:  Hrvatska elektroprivreda d.d.
Izazov:  Definirati poslovni model za uslugu punjenja električnih vozila
Pristup:  Naše usluge su obuhvatile široko područje djelovanja kao što su procjene poslovnog modela za električna vozila, pozicioniranje u lancu vrijednosti e-mobilnosti, kvantitativna analiza opcija različitih poslovnih modela, potrošnja energije i modeliranje dostupnosti i prikladnosti, kapitalna potrošnja i račun dobiti i gubitka, analiza troška i koristi, analiza rizika te razrada detaljnog plana rada za svaki scenarij poslovnog modela.
Rezultat: Definiran odabir poslovnih modela spreman za implementaciju sa planovima rada.

SafeTRAM – Sustav povećanja sigurnosti javnog tračničkog prometa

Klijent: Končar – Institut za elektrotehniku d.d.
Izazov:  Pripremiti projekt I&R za EU sufinanciranje
Pristup: Naše usluge su obuhvatile osiguranje kvalitete cijele projektne prijave za istraživačko-razvojni projekt koji se prijavio za EU sufinanciranje. Savjetovali smo tvrtku kako unaprijediti Poslovni plan, Plan likvidnosti i financijski plan kako bi EU projektna prijava bila uspješna.
Rezultat: Projekt sufinanciran iz strukturnih fondova (vrijednost projekta 2.462.965 eura, vrijednost darovnice: 1.795.346 eura)

Orhideja – hotel sa 4 zvijezdice

Klijent: Happy Tours d.o.o.
Izazov:  Osigurati sufinanciranje za turistički projekt koristeći bespovratna EU sredstva i nacionalne instrumente podrške (poticaji za ulagačke projekte)
Pristup: Naša usluga je uključivala pružanje end to end rješenja za klijenta (od početka prijave projektnog prijedloga do same implementacije projekta). Pratili smo našeg klijenta u razvoju projektne ideje, pripremi dokumentacije za investiciju (marketing strategija, studija izvodljivosti, analiza troškova i koristi), asistencija u komunikaciji sa EU upravljačkom strukturom i upravljanje projektom od početka do kraja investicije.
Rezultat:  Projekt je dobio nepovratnu darovnicu iz EU fondova i Nacionalnu potporu za ulaganje. Implementacija je u tijeku (vrijednost projekta: 3.873.088 eura, vrijednost darovnice: 1.315.560 eura).