Mjerljivi rezultati

Fokusiranjem na učinkovitost resursa i dugoročnu poslovnu održivost, stvaramo čistu korist za organizacije s kojima radimo. Kroz naš rad potičemo izvrsnost primjenom progresivnog, suradničkog i inovativnog pristupa. Odlučni smo pomoći Vam u ostvarenju ključnih prednosti pri realizaciji poslovnih prilika i rješavanju najtežih izazova.

0

projekata

0

klijenta

0

zemalja

Naš Tim

Njegujemo istinsku strast za rješavanjem poslovnih izazova i izvrsnost u realizaciji.

Saša Bart

Mia Beg

Sanja Jandrić

Saša ima više od 20 godina radnog iskustva u konzaltingu privatnog i javnog sektora na području strateških izazova i inovativnih poslovnih modela. Također, sticao je radno iskustvo kroz rad na različitim upravljačkim pozicijama u tehnološkim kompanijama razvijajući usluge digitalnog rasta i transformacije. Saša je fokusiran na održivu urbanu mobilnost, poslovne modele na području e-mobilnosti, dekarbonizaciju javnog prijevoza i kreiranje strateških okvira na području mobilnost u zemljama članicama EU. Do sada, Saša je imao priliku raditi na preko 100 projekata u 13 zemalja.

Saša je stekao  titulu inženjera na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera i MBA sa IEDC Poslovne škole Bled. Također je pohađao edukativne programe na Poslovnoj školi Harvard. Posjeduje velik broj svjetski poznatih certifikata od ISACA i (ISC)2.

Mia je svoju profesionalnu karijeru započela u privatnom sektoru te je do sada radila na poslovima vezanim uz strateško planiranje te provedbu projekata iz područja poduzetništva, turizma i obrazovanja, sufinanciranih EU bespovratnim sredstvima.

Titulu magistre ekonomije stekla je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te je sudjelovala na razmjeni u Italiji na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Bologni. Tijekom razmjene sudjelovala je na raznim projektima iz područja sprječavanja prevara u prehrambenoj industriji te na izradi marketinške strategije u području estetske medicine.

Sanja posjeduje višegodišnje iskustvo u pripremi i provedbi EU projekata, primarno u javnom sektoru, uz naročit naglasak na projekte u sektoru prometa. Tijekom dosadašnje karijere radila je na poslovima vezanima uz prijavu projekata za EU sufinanciranje (naročito studije izvedivosti uz analize troškova i koristi), strateško planiranje (studije razvoja), javnu nabavu i projektni menadžment (koordinacija i izvještavanje) na ugovorima tehničke pomoći za tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja EU sredstava. Van područja EU projekata, Sanja je imala priliku sudjelovati u raznovrsnim analizama s ciljem optimizacije poslovanja, uključujući sveobuhvatnu analizu zdravstvenog sustava Republike Hrvatske, te analizu kvalitete kredita za jednu od najvećih banaka u Republici Hrvatskoj.

Titulu magistra ekonomije stekla je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u području Analize i poslovnog planiranja.

Karla Keča

Mladen Lovrenčić

Domagoj Majcan

Karla posjeduje višegodišnje radno iskustvo s pretežitim naglaskom na pripremu i provedbu projekata sufinanciranih iz Europskih fondova u okviru privatnog i javnog sektora. Tijekom svoje karijere imala je priliku specijalizirati se za pripremu dokumentacije za javne natječaje kao i pripremu projektnih prijava za bespovratna sredstva iz različitih izvora kao što su CEF, Digital Europe Programme, Interreg Central Europe, Erasmus+, NPOO 2021. – 2026. Kao dio uloge povezane s pripremom i provedbom projekata, njezine su odgovornosti uključivale izravnu komunikaciju s nekim od agencija Europske komisije, poput HaDEA, ECCC, CINEA te EACEA, te pružanje podrške klijentima u pojašnjavanju uvjeta prihvatljivosti i ocjenjivanja u skladu s pozivima na dostavu projekata. Karla je stekla razumijevanje za procjenu rizika predloženih projekata uz evaluaciju poslovnog potencijala i moguće suradnje, iskustvo u nadziranju kvalitete i zrelosti projekata, zajedno sa sposobnošću identificiranja odgovarajućih izvora financiranja projekata u različitim sektorima (digitalne tehnologije, financije, turizam, promet, farmaceutska industrija, gospodarenje otpadom itd.).

Karla je titulu magistre ekonomije stekla na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci, a dodatno obrazovanje iz područja Poslovne administracije stekla je kroz studentsku razmjenu na preddiplomskom studiju Fakulteta za poslovanje i financije Banku Augustskola u Rigi, Latvija.

Od ukupno 17 godina profesionalnog radnog iskustva, Mladen ima više od 13 godina iskustva u konzaltingu u privatnom i javnom sektoru na području strateških investicijskih procesa i savjetujući vlade, ministarstva, agencija na području financijskog upravljanja i investicijske klime. On je fokusiran na različite tipove kompleksnih investicijskih projekata u prerađivačkoj industriji, turizmu i tehnološkom sektoru. Dodatno, Mladen je bio uključen u implementaciju nekoliko projekata tehničke pomoći javnom sektoru vezanih uz privatna ulaganja. Do sada je imao mogućnost da radi na 70 projekata u 8 zemalja.

Mladen ima diplomu iz područja financija sa Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i posjeduje diplomu magistra znanosti iz područja menadžmenta također sa Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dodatno, on je sudjelovao na različitim seminarima iz područja investiranja u Republici Hrvatskoj i Europskoj Uniji.

Domagoj je svoju karijeru započeo u privatnom sektoru te je do sada radio u području planiranja prometa. Fokusiran je na održivu urbanu mobilnost i kompleksne izazove multi-modalnog transporta. Kao koautor studija i znanstvenog rada, aktivno radi na razvoju efikasnih i klimatski neutralnih prometnih rješenja koja trebaju osiguravati održivost poslovanja i upravljanje budućom potražnjom.

Titulu magistra inženjera prometa stekao je na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu iz područja Gradskog prometa. Aktivno je sudjelovao na raznim seminarima i edukacijama iz područja električnih vozila i infrastrukture punjenja vozila, osnova vodstva, te posjeduje PTV certifikat za prometno modeliranje.

Dijana Mišerić Beganović

Andreja Sulik

Marko Šilinger

Dijana je svoju karijeru započela u javnom sektoru na projektima iz područja prometnog planiranja. U dosadašnjem radu fokusirala se na procjene, projektiranje i dizajn prometnih sustava i usluga mobilnosti na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Također posjeduje značajno iskustvo u izradi master planova prometnog sustava, planova održive mobilnosti, studija javnog prijevoza putnika, studija pružanja informacija u prometu i uspostava zona naplate zagušenja. Trenutno je usmjerena na održivu mobilnost i izazove u području javnog prijevoza putnika.

Titulu magistre inženjerke prometa stekla na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu iz područja Inteligentnih transportnih sustava. Trenutno pohađa doktorski studij na Fakultetu prometnih znanosti.

Andreja ima više od deset godina radnog iskustva u korištenju programa Europske unije (IPA, ISPA, strukturni instrumenti, CEF). Dosadašnje profesionalno iskustvo Andreja je stekla radeći za javni sektor kao i međunarodnu konzultantsku tvrtku, prvenstveno na poslovima javne nabave, ali i pripreme i provedbe EU sufinanciranih projekata. Poseban fokus ima na projekte iz područja prometne infrastrukture i urbane mobilnosti, a posjeduje i praktično iskustvo u provedbi projekata tehničke pomoći za javni sektor. Tijekom dosadašnjeg rada bila je izravno odgovorna za uspješno ugovaranje velikih infrastrukturnih projekata, uključujući izgradnju ili rekonstrukciju cesta i željezničkih pruga kao i objekata iz područje zaštite okoliša.

Andreja posjeduje međunarodni certifikat iz projektnog menadžmenta kao i važeći certifikat u području javne nabave izdan temeljem završenog specijalističkog programa izobrazbe u području javne nabave Ministarstva gospodarstva.

Dosadašnje profesionalno iskustvo Marko je stekao radeći za više međunarodnih konzultantskih tvrtki na poslovima pripreme projekata, provedbe i postupcima nabave. Marko je fokusiran na projekte iz područja istraživanja, razvoja i inovacija s posebnom ekspertizom iz područja drvne industrije, kreativnih industrija, medicine i IT-a, a posjeduje i višegodišnje iskustvo u provedbi projekata tehničke pomoći za javni sektor.  Do sada je sudjelovao u pripremi projekata na kojima je ukupna potpora iznosila preko 300 milijuna kuna.

Marko također posjeduje niz certifikata iz područja pripreme projektnih prijedloga i upravljanja projektnim ciklusom.

Ivana Šipić Mikulić

Gordan Topolovec

Tijekom 15 godina rada na poslovima vezanima uz EU fondove u privatnom i javnom sektoru, Ivana je bila odgovorna za brojne projekte iz pred-pristupnih fondova i strukturnih instrumenata čime je stekla značajno iskustvo u pripremi i provedbi projekata financiranih iz EU izvora. Bila je voditelj projekata u području okoliša, informatičkih tehnologija, prometa, istraživanja, razvoja i inovacija, javnih financija i javne nabave te reforme državne uprave i pripreme za korištenje strukturnih instrumenata. Detaljno poznaje sustav Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Osim toga, Ivana je 5 godina bila odgovorna za koordinaciju i upravljanje programima izobrazbe iz područja EU fondova namijenjenih institucijama u javnom sektoru. Također, dugogodišnji je predavač u području EU fondova i provedbi EU projekata.

Ivana je diplomirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a poslijediplomski studij u području suvremenih europskih znanosti završila je na Sveučilištu Sussex u Velikoj Britaniji. Pohađala je značajan broj inozemnih seminara i stručnih predavanja u području pripreme i provedbe projekata sufinanciranih iz EU fondova te je stekla vrijedne certifikate iz područja javne nabave i financijskog upravljanja i kontrole EU projekata.

Svoju dugogodišnju karijeru Gordan je gradio na različitim pozicijama vezanim uz ICT područje s posebnim naglaskom na projektiranje, implementaciju i reviziju složenih IT sustava, optimizaciju poslovnih procesa korištenjem ICT tehnologija te vođenje razvoja različitih softverskih rješenja za javni i privatni sektor.
Gordan je fokusiran na implementaciju sustava urbane mobilnosti i rješenja za pametne gradove podržanih suvremenim tehnologijama te razvoju i implementaciji IT strategija i rješenja unutar korporativnih okruženja. Uz tehničku ekspertizu unutar ICT područja, stekao je veliko iskustvo u pripremi i vođenju preko 55 projekata iz različitih domena na području Hrvatske, EU i SAD-a u ukupnoj vrijednosti oko 210 milijuna kuna.

Nakon Fakulteta organizacije i informatike, Gordan je svoje stručno usavršavanje nastavio kroz certificiranje u području ICT tehnologija te sudjelovanjem na raznim konferencijama i seminarima. Član je međunarodnog Project Management Instituta te je u području vođenja projekata stekao certifikat Project Manager Professional (PMP). Aktivan je kao predavač na konferencijama, različitim predavanjima i organiziranim edukacijama.

ZNANJE & ISKUSTVO

Dolazimo iz različitih okruženja i industrija. Mi smo inženjeri, ekonomisti, urbanisti i specijalisti za promet. Imamo različite poglede na iste izazove, no dijelimo istu strast za uspjehom naših klijenata.